Печать

У своїй роботі лікувально-профілактичний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради використовує законодавчу базу:

з/п

                                                          Назва документу

Дата прийняття

документу

 1

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»

05.07.2012 рік

5081-VІ

2

Закон України «Про психіатричну допомогу»

22.02.2000 рік

1489-ІІІ

 3

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»

21.11.2012 рік

1114

4

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»

21.11.2012 рік

1115

 5

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

21.11.2012 рік

1116

 6

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги»

21.11.2012 рік

1117

 7

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події»

21.11.2012 рік

1118

 8

Постанова Кабінету Міністрів України “Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»

21.11.2012 рік

1119

 9

Постанова Кабінету Міністрів України «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій»

21.11.2012 рік

1120

 10

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків»

21.11.2012 рік

1121

 11

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі»

21.11.2012 рік

1122

 12

Наказ МОЗ України «Про затвердження індикаторів оцінки діяльності системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі»

24.04.2013 рік

336

 13

Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»

15.01.2014 рік

34

 14

Наказ МОЗ України «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги»

01.06.2009 рік

370

 15

Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST»

02.07. 2014 рік

455

 16

Наказ МОЗ України „Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні”

28.08.2008 рік

500

Обліково-звітні статистичні форми згідно наказу МОЗ України від 17.11.2010 року №999 «Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України»

1. Форма звітності N 22 (річна) "Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік".

2. Форма первинної медичної облікової документації N 109/о "Картка виклику швидкої медичної допомоги".

3. Форма первинної медичної облікової документації N 110/о "Карта виїзду швидкої медичної допомоги".

4. Форма первинної медичної облікової документації N 114/о "Супровідний листок. Талон до супровідного листка".

5. Форма первинної медичної облікової документації N 115-1/о "Щоденник роботи станції (відділення) швидкої медичної допомоги"